Co je „bižuterie“

Bižuterie je jedním ze základních rysů lidské kultury. Spolu s výrobou nástrojů a zbraní patří výroba bižuterie mezi nejstarší řemeslné dovednosti vůbec.

„Bižuterie“ nebo „šperky“?

Šperky označují veškeré předměty určené k dekoraci těla, oděvů, doplňků apod., které jsou zhotoveny z drahých a nebo přírodních drahokamů a polodrahokamů. Cenově můžeme šperky řadit do vyšší cenové kategorie. Z hlediska vlastního provedení a zpracování přitom rozdíl mezi šperkem a bižuterií nemusí být vůbec žádný. Nicméně je skutečností, že v průběhu historie právě vlastní hodnota šperků zapříčinila významný posun prestiže šperků proti bižuterii, což bylo zejména dáno možností užívat šperky pouze mezi privilegovanými vrstvami obyvatelstva.

Bižuterie znamená totéž co šperky, předměty jsou však vyrobeny z běžných materiálů, tj. z obecných kovů, skla, plastických hmot, keramik, přírodních materiálů apod. V některých případech se tento pojem používá jako nadřazený pro uvedené ozdobnické předměty bez ohledu na materiál (typicky v anglosaských zemích, kde „jewellery“, „jewelry“ znamená jak bižuterii, tak šperky). V tomto případě se rozlišuje pravá bižuterie (tj. šperky) a užitková bižuterie (tj. bižuterie v běžném smyslu tohoto slova).

Novodobá bižuterie, jejíž historie je stará zhruba 200 let, doznala svého bouřlivého rozmachu v jednoznačné souvislosti s demokratizací života po antifeudálních revolucích v Evropě a se vzrůstem životní úrovně především středního městského stavu. Do jisté míry stále platí, že bižuterie je v řadě svých komodit odvozována od klenotnictví a slouží jako jeho levnější a dostupnější imitace, většinou se však již jedná o zcela svébytnou a na pravých špercích nezávislou módní oblast.

Proč nosíme bižuterii?

Cílem nošení bižuterie je učinit jedince nápadnějším, a tím zlepšit jeho podmínky pro dosažení lepší pozice ve společnosti, jejímž je členem.

Je pochopitelné, že používání bižuterie byl a je doménou převážně ženské části populace. V jiných kulturách i časech najdeme jen málo výjimek. Dnes se role ženy ve společnosti rychle mění a přizpůsobuje se zběsilému tempu západní civilizace, avšak historicky je spjata s potřebou vzbudit zájem ze strany potenciálních partnerů. To je podstatou prosperity nejen bižuterního průmyslu, ale i všech dalších výrob souvisejících s módou, jako je textilní, oděvní, kožedělní, galanterní, aj. průmysl.

Top of Page